Yken logo

Ett nytt fönster öppnar PDF-filerBroschyr finska och svenska.
Model 2012 Drifts- och installationsanvisningar
Model 2012 kontroll Hjälp

Data säkerhet (på finska)

Instruktioner
Teknik finns på användningen, justeringen eller installationen av Yke 2 eller Yke 1.

Sidan är inte anpassad till terminalen, så det är värt att titta över en skärm som är större än 10 tum eller kanske en "tablett" vrider sig tvärtom för att hjälpa.

yke( )yke.fi